Bu-Too-Mac Mỹ Đình (미딩 부뚜막)

Địa chỉ: 5B, CT5 Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian mở cửa: 14:00-23:00
Liên hệ: 077 204 1234 (VN)
Liên hệ: 077 524 1234 (KR)

Nhà hàng Hạnh phúc (청기와)

Địa chỉ: Kiot 9B, Số 122, CT4, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian mở cửa: 06:00 – 21:00
Liên hệ: 093 278 0221 (VN)
Liên hệ: 088 865 5422 (KR)

Wara Wara (와라와라)

Địa chỉ: Số 42 TT4, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian mở cửa: 09:30 – 14:00
Thời gian mở cửa: 16:00 – 21:00
Liên hệ: 024 3201 1661 (VN)
Liên hệ: 035 732 1215 (KR)

Chin gu (친구 양꼬치)

Địa chỉ: Đội 8 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian mở cửa: 11:00 – 21:00
Liên hệ: 033 224 7678 (VN)
Liên hệ: 033 224 7678 (KR)

CHUNG DAM (청담)

Địa chỉ: Số 5A, Tòa CT5, Phố Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Thời gian mở cửa: 11:00 – 21:00
Liên hệ: 090 459 4184 (VN)
Liên hệ: 037 866 5676 (KR)

Hanoi Tojeong Samgyetang (토정삼계탕)

Địa chỉ: Số 54-TT4, KĐT Mỹ Đình Sông Đà, P. Mỹ Đình 1, Q. Bắc Từ Liêm
Thời gian mở cửa: 06:00 – 21:00
Liên hệ: 024 3201 8066 (VN)
Liên hệ: 024 3201 066 (KR)